Søk

Start main contents

  • Registrer
  • Logg inn

Produkter

Print page

Produkter

Programvareverktøy

Programvareverktøy

Det nettverkbaserte programvareverktøyet gir et forbedret CNC-miljø.

NC Servo Selection
NC Designer2
NC Trainer2/NC Trainer2 plus
NC Configurator2
NC Analyzer2
NC Explorer
NC Monitor2
Remote Monitor Tool (C70)

NC Servo Selection

Ved å velge maskinkonfigurasjonsmodellen og legger inn maskinens spesifikasjoner, kan du velge den optimale servomotoren for dine spesifikasjoner.

NC Servo Selection

Skjermbildedesign: NC Designer2

Vi leverer et utviklingsmiljø hvor MTB-en enkelt kan tilpasses skjermbildet.

Skjermbildedesign: NC Designer2

Opplæringsverktøy/tilpasningsstøtte NC Trainer2/NC Trainer2 plus

NC Trainer2 plus støtter tilpasningsutvikling på alle CNC-er.
Dette er et program for å lære hvordan du betjener CNC-skjermbilde- og maskineringsprogrammer på en datamaskin uten CNC-styringsenheten eller en egen skjermenhet.

Opplæringsverktøy/tilpasningsstøtte NC Trainer2/NC Trainer2 plus

Oppsett av NC-parametre: NC Configurator2

NV-parametre kreves for å kunne redigere NC-styring og betjening av maskinen i en datamaskin.

Oppsett av NC-parametre: NC Configurator2

Servojustering: NC Analyzer2

Servoparametre kan justeres automatisk ved å måle og analysere maskinens egenskaper.

/fa/no_no/products/cnt/cnc/items/img/03lp3sw_s005.jpg

Dataoverføring: NC Explorer

Når en datamaskin er koblet til flere CNC-er over Ethernet, kan datafilen for CNC-maskinering utføres på PC-en via Windows-utforskeren.

Dataoverføring: NC Explorer

Fjernovervåkning: NC Monitor2

Ved å dra nytte av nettverket ved et produksjonsanlegg kan statusen for CNC-driften fjernovervåkes.

Fjernovervåkning: NC Monitor2

Fjernovervåkning: Remote Monitor Tool (C70)

Et identisk NC-skjermbilde kan vises på en datamaskin. Ved å koble en datamaskin til NC-enheten kan du sjekke forskjellige data og sett med HMI-en som den standard NC-skjermen om nødvendig. Remote Monitor Tool (C70) er gratis.

Fjernovervåkning: Remote Monitor Tool (C70)
Til toppen